top of page

Stimuli, respons og bevegelse hos planter

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

1. Næring: Lys og Karbondioksid

2. Næring: Vann og annet

3. Bevegelse: Tropismer og Nastier

4. Plantehormoner

5. Plantenes forsvar

bottom of page