top of page

1. Syre-Base Repetisjon Del 1

2. Syre-Base Repetisjon Del 2

3. Syre-Base Titrering

4. Hva er en Bufferløsning?

5. Bufferområde

6. Lage en bufferløsning: Metode 1

7. Lag en bufferløsning: Metode 2

8. PH-Endring i Bufferløsninger

9. Bufferkapasitet med Forholdstall

10. Bufferkapasitet med PH

11. Utlede Bufferligningen

12. Buffer av flerprotisk syre: Del 1

13. Buffere av Flerprotiske syrer: Del 2

14. Lage Bufferoppskrift: del 1

15. LAge Bufferoppskrift: Del 2

16. Perfekt buffer

17. Eksamen V2011 Oppgave 4

bottom of page