top of page

Mikrober og sykdom

Kompetansemål:

  • gjere greie for korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa

1. Mikrober: Bakterier

2. Mikrober: Sopp og Protister

3. Mikrober: Virus

4. Smitte og smitteveier

5. Tiltak mot smittespredning

6. Bakterielle infeksjoner

7. Virale sykdommer

8. Nye virale og bakterielle sykdommer

9. Viroider og Prioner

bottom of page