top of page

Transportsystemer (Planter)

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

1. Anatomien til ledningsvevet

2. Rota

3. Stengelen/Stammen og bladet

4. Silvev

bottom of page