top of page

Transportsystemer (Dyr)

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

1. Sirkulasjonssystemer hos dyr

2. Respirasjonssystemer hos dyr

3. Ekskresjon: Amøber, ormer og insekter

4. Ekskresjon: Fisk og fugler

5. Fordøyelse hos dyr

6. Eksempler på tilpasninger (Pattedyr)

bottom of page