top of page

Transportsystemer (Mennesker)

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

1. Sirkulasjonssystemets anatomi

2. Hvordan hjerte pumper

3. Til kapillærene og tilbake

4. Regulering av blodstrøm

5. Respirasjonssystemets anatomi

6. Ventilasjon

7. Gassutveksling og transport av gasser

8. Regulering av ventilasjon

9. Fordøyelsessystemet

10. Urinveissystemets anatomi

11. Dannelse av urin

12. Regulering og transport ut av kroppen

13. Kroppens Homeostase

bottom of page