top of page

Stimuli og Respons

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

1. Celler i Nervesystemet

2. Nervesignal (Aksjonspotensial)

3. Overføring av nervesignaler

5. Meiose I

4.Ulike typer synapser

5. Sentralnervesystemet

6. Det Perifere Nervesystemet

7. Sansing

8. Bevegelse

9. Muskelkraft

10. Refleksstyrt Bevegelse

11. Styring av indre organer

12. Hormonsystemet

13. Vannløselig og fettløselige hormoner

14. Eksempler på virkemåter

15. Regulering av hormoner

16. Hormon- og Nervesystemet sammen

17. Rusmidler og Medikamenter

18. Modulering med Medikamenter

19. Giftstoffer

20. Hormonhermere

21. Anabole steroider

22. Animasjon av Aksjonspotensialer

23. Animasjon av Synapser

Lurer på du hvilke fag du trenger ? Eller trenger du mer info om fagene hos      NKI Nettstudier?
Ring eller send SMS til 911 13 010 for å snakke med en rådgiver.

bottom of page