top of page

Kjemiske Bindinger

Kompetansemål:

  • gjøre rede for kjemisk binding som elektrostatiske krefter som virker mellom partikler, og bruke dette til å forklare molekylgeometri og organiske og uorganiske stoffers struktur, sammensetning og egenskaper

  • utforske løseligheten til stoffer, og gjøre rede for betydningen av ladning, polaritet og temperatur for løselighet

1. Sterke og svake bindinger (Oversikt)

2. Introduksjon til sterke bindinger

3. Ionebindinger og egenskaper

4. Atom vs. Ioneradius (Repetisjon)

5. Salter og Løselighet

6. Hva bestemmer løseligheten til salter?

7. Salter og Smeltepunkt

8. Kovalente bindinger og egenskaper

9. Elektronegativitet og ioniseringsenergi

10. Lewis strukturer

11. Molekylgeometri  med VSEPR

12. VSEPR(Oppsummering og oppgaver)

13. Symmetri og Polaritet

14. Metallbindinger og Egenskaper

15. Svake bindinger

16. Styrken til svake bindinger

17. Litt mer om Hydrogenbindinger

18. Likt løser Likt. Ja, men hvorfor?

19. Nettverksstoffer

Lurer på du hvilke fag du trenger ? Eller trenger du mer info om fagene hos      NKI Nettstudier?
Ring eller send SMS til 911 13 010 for å snakke med en rådgiver.

bottom of page