top of page

Celledeling

Kompetansemål:

  • samanlikne korleis ulike celler deler seg, og gjere greie for kvifor regulering av celledeling er viktig for vekst og reparasjon

1. Kromosomer, DNA og Gener

(Naturfag repetisjon)

2. DNA kopiering (Replikasjon)

3. Mitose

4. Cytokinese: Dyr vs. Planter

5. Meiose I

6. Meiose II

7. Genetisk variasjon fra Meiose

8. Binær fisjon og DNA overføring

bottom of page