top of page

Immunforsvaret

Kompetansemål:

  • gjere greie for korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa

  • drøfte korleis vaksinar førebyggjer og vernar mot sjukdom på individ- og populasjonsnivå

  • gjere greie for bruk av antibiotika og drøfte moglege konsekvensar

1. Oversikt over Immunforsvaret

2. Det Uspesifikke immunforsvaret

3. Det spesifikke immunforsvaret del 1

4. Det spesifikke immunforsvaret del 2

5. Symptomer på Sykdom

6. Immunitet og Vaksiner

7. Flokkimmunitet (Ro og Reff)

8. Behandling og antiobiotikaresistens

Lurer på du hvilke fag du trenger ? Eller trenger du mer info om fagene hos      NKI Nettstudier?
Ring eller send SMS til 911 13 010 for å snakke med en rådgiver.

bottom of page