top of page

Naturvitenskap

Kompetansemål:

  • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

1. Naturvitenskapelig Metode

2. Hypotese til Teori

3. Hvilken sluk er best?

4. Bakterier i en skål

5. Rapporter og Publikasjoner

6. Modeller

bottom of page