top of page

Celler og Membraner

Kompetansemål:

  • utforske samanhengar mellom cellestrukturar og -funksjonar og gjere greie for korleis cellulære membranar dannar grunnlag for kommunikasjon mellom celler

1. Prokaryote og Eukaryote celler

2. Eukaryote celler

3. Cellemembranen

4. Cellekjernen

5. Er og Golgiapparatet

6. Mitokondrier og ATP

7. Kloroplaster og Fotosyntese

8. Vesikler

9. Vakuoler

10. Celleskjelettet

11. Cellevegg og ECM

12. Prokaryote celler (Indre strukturer)

13. Prokaryote celler (Ytre strukturer)

14. Transport og Diffusjon

15. Passiv Transport

16. Aktiv Transport

17. Osmoregulering

18. Kjemisk Kommunikasjon

19. Elektrisk Kommunikasjon

bottom of page