top of page

Atomer og Periodesystemet

Kompetansemål:

  • gjøre rede for oppbygningen av periodesystemet, og bruke kjerneladning og elektronkonfigurasjon til å forklare periodiske trender

  • gjøre rede for sammenhengen mellom atomets oppbygning og grunnstoffers absorbsjons- og emisjonsspektre og bruke spektroskopiske metoder i kvalitativ og kvantitativ analyse

  • bruke modeller til å forklare observasjoner og kjemiske fenomener, og argumentere for modellenes styrker og begrensinger

  • forstå og bruke kjemisk terminologi og regler for navnsetting i faglig kommunikasjon

  • bruke informasjon fra sikkerhetsdatablad til å gjøre vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i praktisk arbeid

1. Introduksjon til ny Læreplan

2. Atomer (Repetisjon fra Naturfag)

3. Atommodeller (Bohr vs. Schrödinger)

4. Grunnstoffer

5. Atommasse

6. Isotoper

7. Gjennomsnittsmasse

8. Introduksjon til Periodesystemet

9. Elektronfordeling Del 1

10. Elektronfordeling Del 2

11. Elektronfordeling Del 3

12. Orbitalenes rare former

13. Trender: Atomradius

14. Trender: Elektronegativitet

15. Stabil Elektronfordeling

16. Introduksjon til Ioner

17. Trender: Ioneradius

18. Emisjon- og Absorpsjonsspekter

19. Formler og navn (salter)

20. Fleratomige ioner (puggeioner)

21. Salter med Krystallvann

22. Formler og navn på Molekyler

23. Risiko og Sikkerhet

24. Skrive kjemi

Lurer på du hvilke fag du trenger ? Eller trenger du mer info om fagene hos      NKI Nettstudier?
Ring eller send SMS til 911 13 010 for å snakke med en rådgiver.

bottom of page